CỬA GIÓ

Sắp xếp:


CỬA GIÓ HOA VĂN TRÒN TNSCA08

Cửa gió, miệng gió tròn hoa văn nghệ thuật Starduct với mã hoa văn NSCA08 là cửa được làm hoàn toàn bằng nhôm. Khung được làm bằng nhôm hợp kim A6063-T5 độ dày 1.2mm, mặt được làm nhôm độ dày 1.0mm cắt CNC hình hoa văn theo mẫu NSCA05 có thể được sơn màu theo yêu cầu.

CỬA GIÓ HOA VĂN TRÒN TNSCA07

Cửa gió, miệng gió tròn hoa văn nghệ thuật Starduct với mã hoa văn NSCA07 là cửa được làm hoàn toàn bằng nhôm. Khung được làm bằng nhôm hợp kim A6063-T5 độ dày 1.2mm, mặt được làm nhôm độ dày 1.0mm cắt CNC hình hoa văn theo mẫu NSCA07 có thể được sơn màu theo yêu cầu.

CỬA GIÓ HOA VĂN TRÒN TNSCA06

Cửa gió, miệng gió tròn hoa văn nghệ thuật Starduct với mã hoa văn NSCA06 là cửa được làm hoàn toàn bằng nhôm. Khung được làm bằng nhôm hợp kim A6063-T5 độ dày 1.2mm, mặt được làm nhôm độ dày 1.0mm cắt CNC hình hoa văn theo mẫu NSCA06 có thể được sơn màu theo yêu cầu.

CỬA GIÓ HOA VĂN TRÒN TNSCA05

Cửa gió, miệng gió tròn hoa văn nghệ thuật Starduct với mã hoa văn NSCA05 là cửa được làm hoàn toàn bằng nhôm. Khung được làm bằng nhôm hợp kim A6063-T5 độ dày 1.2mm, mặt được làm nhôm độ dày 1.0mm cắt CNC hình hoa văn theo mẫu NSCA05 có thể được sơn màu theo yêu cầu.

CỬA GIÓ HOA VĂN TRÒN TNSCA04

Cửa gió, miệng gió tròn hoa văn nghệ thuật Starduct với mã hoa văn NSCA04 là cửa được làm hoàn toàn bằng nhôm. Khung được làm bằng nhôm hợp kim A6063-T5 độ dày 1.2mm, mặt được làm nhôm độ dày 1.0mm cắt CNC hình hoa văn theo mẫu NSCA04 có thể được sơn màu theo yêu cầu.

CỬA GIÓ HOA VĂN TRÒN TNSCA03

Cửa gió, miệng gió tròn hoa văn nghệ thuật Starduct với mã hoa văn NSCA03 là cửa được làm hoàn toàn bằng nhôm. Khung được làm bằng nhôm hợp kim A6063-T5 độ dày 1.2mm, mặt được làm nhôm độ dày 1.0mm cắt CNC hình hoa văn theo mẫu NSCA03 có thể được sơn màu theo yêu cầu.

CỬA GIÓ HOA VĂN TRÒN TNSCA02

Cửa gió, miệng gió tròn hoa văn nghệ thuật Starduct với mã hoa văn NSCA02 là cửa được làm hoàn toàn bằng nhôm. Khung được làm bằng nhôm hợp kim A6063-T5 độ dày 1.2mm, mặt được làm nhôm độ dày 1.0mm cắt CNC hình hoa văn theo mẫu NSCA02 có thể được sơn màu theo yêu cầu.

CỬA GIÓ HOA VĂN TRÒN TNSCA01

Cửa gió, miệng gió tròn hoa văn nghệ thuật Starduct với mã hoa văn NSCA01 là cửa được làm hoàn toàn bằng nhôm. Khung được làm bằng nhôm hợp kim A6063-T5 độ dày 1.2mm, mặt được làm nhôm độ dày 1.0mm cắt CNC hình hoa văn theo mẫu NSCA01 có thể được sơn màu theo yêu cầu.

Hiển thị 1 - 8 / 92 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng