Cửa gió vuông Starduct

Sắp xếp:


CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG 600x600 BA LÕI

1.376.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán vuông 600x600 ba lõi model SKDK3 Starduct là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình 360 độ, có tỷ lệ thông thoáng lớn hơn 50%. Cửa / miệng gió được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm với hộp gió tích hợp và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG 450x450 BA LÕI

Cửa gió, miệng gió khuếch tán vuông 450x450 ba lõi model SKDK3 Starduct là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình 360 độ, có tỷ lệ thông thoáng lớn hơn 50%. Cửa / miệng gió được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm với hộp gió tích hợp và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG 300x300 BA LÕI

Cửa gió, miệng gió khuếch tán vuông 300x300 ba lõi model SKDK3 Starduct là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình 360 độ, có tỷ lệ thông thoáng lớn hơn 50%. Cửa / miệng gió được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm với hộp gió tích hợp và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG 600x600 HAI LÕI

1.370.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán vuông 600x600 hai lõi model SKDK2 Starduct cung cấp luồng khí có dạng thù hình 360 độ với tỷ lệ thông thoáng đạt được lớn hơn 50%. Sản phẩm có hộp gió tích hợp và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG 450x450 HAI LÕI

Cửa gió, miệng gió khuếch tán vuông 450x450 hai lõi model SKDK2 Starduct là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình 360 độ với tỷ lệ thông thoáng đạt được lớn hơn 50%. Sản phẩm có hộp gió tích hợp và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG 300x300 HAI LÕI

Cửa gió, miệng gió khuếch tán vuông 300x300 hai lõi model SKDK2 Starduct là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù 360 độ, có tỷ lệ thông thoáng lớn hơn 50%, hộp gió tích hợp và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG 600x600 MỘT LÕI

1.320.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán vuông 600x600 một lõi model SKDK1 Starduct là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình 360 độ với tỷ lệ thông thoáng lớn hơn 50%. Hộp gió tích hợp và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG 450x450 MỘT LÕI

Cửa gió, miệng gió khuếch tán vuông 450x450 một lõi model SKDK1 Starduct là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù 360 độ, có tỷ lệ thông thoáng lớn hơn 50%, hộp gió tích hợp và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

Hiển thị 1 - 8 / 25 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng