Van điều chỉnh lưu lượng

Sắp xếp:


VAN VCD TRÒN D100 -28.300VND

VAN VCD TRÒN D100

216.700VND 245.000VND -11%

Van điều chỉnh lưu lượng ( Volume control damper - VCD ) được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các hệ thống không khí và thông gió của các công trình dân dụng và công nghiệp. Van điều chỉnh lưu lượng có chức năng  cân đối và phân phối luồng khí trong các nhánh ống để đảm bảo lưu lượng không khí được phân chia đều theo thiết kế của các công trình.
VAN VCD TRÒN D150 -20.900VND

VAN VCD TRÒN D150

309.100VND 330.000VND -6%

Van điều chỉnh lưu lượng ( Volume control damper - VCD ) được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các hệ thống không khí và thông gió của các công trình dân dụng và công nghiệp. Van điều chỉnh lưu lượng có chức năng  cân đối và phân phối luồng khí trong các nhánh ống để đảm bảo lưu lượng không khí được phân chia đều theo thiết kế của các công trình.
VAN VCD VUÔNG 150x150 -46.800VND

VAN VCD VUÔNG 150x150

233.200VND 280.000VND -16%

Van điều chỉnh lưu lượng ( Volume control damper - VCD ) được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các hệ thống không khí và thông gió của các công trình dân dụng và công nghiệp. Van điều chỉnh lưu lượng có chức năng  cân đối và phân phối luồng khí trong các nhánh ống để đảm bảo lưu lượng không khí được phân chia đều theo thiết kế của các công trình.

Hiển thị 1 - 3 / 3 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng