Cửa gió chữ nhật Starduct

Sắp xếp:


CỬA GIÓ HỒI NAN SỌT TRỨNG 1000X150

253.200VND

Cửa gió hồi nan sọt trứng 1000x150 là một sản phẩm cửa gió vô cùng thông dụng, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Với kích thước đa dạng và vật liệu cấu thành đạt chuẩn, tỉ lệ thông thoáng lớn, cửa gió nan bầu dục sẽ là một sản phẩm hữu ích cho các giải pháp cấp/ hồi khí trong các công trình dân dụng và công nghiệp.

CỬA GIÓ NAN SỌT TRỨNG 1000X150

231.600VND

Cửa gió nan sọt trứng 1000x150 là một sản phẩm cửa gió vô cùng thông dụng, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Với kích thước đa dạng và vật liệu cấu thành đạt chuẩn, tỉ lệ thông thoáng lớn, cửa gió nan bầu dục sẽ là một sản phẩm hữu ích cho các giải pháp cấp/ hồi khí trong các công trình dân dụng và công nghiệp.

CỬA GIÓ HỒI NAN SỌT TRỨNG 1200X150

292.800VND

Cửa gió hồi nan sọt trứng 1200x150 là một sản phẩm cửa gió vô cùng thông dụng, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Với kích thước đa dạng và vật liệu cấu thành đạt chuẩn, tỉ lệ thông thoáng lớn, cửa gió nan bầu dục sẽ là một sản phẩm hữu ích cho các giải pháp cấp/ hồi khí trong các công trình dân dụng và công nghiệp.

CỬA GIÓ NAN SỌT TRỨNG 1200X150

272.400VND

Cửa gió nan sọt trứng 1200x150 là một sản phẩm cửa gió vô cùng thông dụng, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Với kích thước đa dạng và vật liệu cấu thành đạt chuẩn, tỉ lệ thông thoáng lớn, cửa gió nan bầu dục sẽ là một sản phẩm hữu ích cho các giải pháp cấp/ hồi khí trong các công trình dân dụng và công nghiệp.

CỬA GIÓ NAN Z KÈM LƯỚI CHĂN CÔN TRÙNG 400x200

222.000VND

Cửa gió nan Z kèm LCCT kích thước 400x200 là một sản phẩm cửa gió vô cùng thông dụng, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Với kích thước đa dạng và vật liệu cấu thành đạt chuẩn, tỉ lệ thông thoáng lớn, cửa gió nan Z kèm LCCT kích thước 400x200  sẽ là một sản phẩm hữu ích cho các giải pháp cấp/ hồi khí trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
CỬA GIÓ SLOT KÍCH THƯỚC 1000x150 -44.000VND

CỬA GIÓ SLOT KÍCH THƯỚC 1000x150

406.000VND 450.000VND -9%

Cửa gió slot kích thước 1000x150 là một sản phẩm cửa gió vô cùng thông dụng, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Với kích thước đa dạng và vật liệu cấu thành đạt chuẩn, tỉ lệ thông thoáng lớn, cửa gió nan bầu dục sẽ là một sản phẩm hữu ích cho các giải pháp cấp/ hồi khí trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
CỬA GIÓ SLOT KÍCH THƯỚC 1200x115 -45.000VND

CỬA GIÓ SLOT KÍCH THƯỚC 1200x115

465.000VND 510.000VND -8%

Cửa gió slot kích thước 1200x115 là một sản phẩm cửa gió vô cùng thông dụng, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Với kích thước đa dạng và vật liệu cấu thành đạt chuẩn, tỉ lệ thông thoáng lớn, cửa gió nan bầu dục sẽ là một sản phẩm hữu ích cho các giải pháp cấp/ hồi khí trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
CỬA GIÓ SLOT KÍCH THƯỚC 1200x150 -40.000VND

CỬA GIÓ SLOT KÍCH THƯỚC 1200x150

484.000VND 524.000VND -7%

Cửa gió slot kích thước 1200x150 là một sản phẩm cửa gió vô cùng thông dụng, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Với kích thước đa dạng và vật liệu cấu thành đạt chuẩn, tỉ lệ thông thoáng lớn, cửa gió nan bầu dục sẽ là một sản phẩm hữu ích cho các giải pháp cấp/ hồi khí trong các công trình dân dụng và công nghiệp.

Hiển thị 1 - 8 / 13 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng