Cửa gió tròn Starduct

Sắp xếp:


CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN THỔI XA D400 KÈM VAN OBD

1.485.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán tròn thổi xa D400 Starduct Model STR là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình đặc biệt 360o với bộ nan hình vành khăn có thể xoay các hướng khác nhau để tạo ra luồng khí xoắn thổi xa đén 10m. Cửa/miệng gió khuếch tán tròn này được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm A6063-T5 kèm van OBD dạng rẻ quạt và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN THỔI XA D350 KÈM VAN OBD

1.169.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán tròn thổi xa D350 Starduct Model STR là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình đặc biệt 360o với bộ nan hình vành khăn có thể xoay các hướng khác nhau để tạo ra luồng khí xoắn thổi xa đén 10m. Cửa/miệng gió khuếch tán tròn này được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm A6063-T5 kèm van OBD dạng rẻ quạt và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN THỔI XA D300 KÈM VAN OBD

950.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán tròn thổi xa D300 Starduct Model STR là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình đặc biệt 360o với bộ nan hình vành khăn có thể xoay các hướng khác nhau để tạo ra luồng khí xoắn thổi xa đén 10m. Cửa/miệng gió khuếch tán tròn này được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm A6063-T5 kèm van OBD dạng rẻ quạt và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN THỔI XA D250 KÈM VAN OBD

769.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán tròn thổi xa D250 Starduct Model STR là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình đặc biệt 360o với bộ nan hình vành khăn có thể xoay các hướng khác nhau để tạo ra luồng khí xoắn thổi xa đén 10 m. Cửa/miệng gió khuếch tán tròn này được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm A6063-T5 kèm van OBD dạng rẻ quạt và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN THỔI XA D200 KÈM VAN OBD

615.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán tròn thổi xa D200 Starduct Model STR là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình đặc biệt 360o với bộ nan hình vành khăn có thể xoay các hướng khác nhau để tạo ra luồng khí xoắn thổi xa đén 10 m. Cửa/miệng gió khuếch tán tròn này được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm A6063-T5 kèm van OBD dạng rẻ quạt và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN D600 BỐN ĐĨA LÕI KÈM VAN OBD

1.634.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán tròn D600 bốn đĩa lõi Starduct Model SRD4 là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình đặc biệt 360o với tỷ lệ thông thoáng lớn hơn 50%. Cửa/miệng gió khuếch tán tròn này được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm A6063-T5 với bốn đĩa khuếch tán tròn kèm van OBD dạng rẻ quạt với hộp gió đi kèm và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN D460 BỐN ĐĨA LÕI KÈM VAN OBD

1.126.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán tròn D460 bốn đĩa lõi Starduct Model SRD4 là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình đặc biệt 360o với tỷ lệ thông thoáng lớn hơn 50%. Cửa/miệng gió khuếch tán tròn này được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm A6063-T5 với bốn đĩa khuếch tán tròn kèm van OBD dạng rẻ quạt với hộp gió đi kèm và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN D410 BỐN ĐĨA LÕI KÈM VAN OBD

979.000VND

Cửa gió, miệng gió khuếch tán tròn D410 bốn đĩa lõi Starduct Model SRD4 là loại cửa cung cấp luồng khí có dạng thù hình đặc biệt 360o với tỷ lệ thông thoáng lớn hơn 50%. Cửa/miệng gió khuếch tán tròn này được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm A6063-T5 với bốn đĩa khuếch tán tròn kèm van OBD dạng rẻ quạt với hộp gió đi kèm và được thiết kế để bảo vệ chống bám bẩn trần nhà.

Hiển thị 1 - 8 / 29 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng