GIỚI THIỆU VỀ VAN NGĂN CHÁY KHÔNG CÁCH NHIỆT STARDUCT.

VAN E120: Khả năng ngăn cháy 120 phút

Van ngăn cháy không cách nhiệt (Van E) của Starduct đã hoàn thành thử nghiệm theo các tiêu chuẩn thử nghiệm qui định trong qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện PCCC (QCVN 03:2021/BCA), báo cáo thử nghiệm số No. 213.21.KC.NCPCC, và đủ điều kiện đăng ký chứng nhận kiểm định an toàn PCCC cho các dự án theo các qui định của qui chuẩn quốc gia về an toàn PCCC - QCVN 06:2021/BXD.

Các van ngăn cháy, van kiểm soát khói phải được sản xuất bởi các nhà sản xuất đủ điều kiện sản xuất, thể hiện qua các tài liệu sau :

 • Đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh có điều kiện.
 • Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất van ngăn cháy.
 • Báo cáo thử nghiệm sản phẩm còn giá trị trong vòng 18 tháng.

 

Chứng nhận đủ điều kiện sản xuât

Chứng nhận đủ điều kiện sản xuât NSCA.

Chứng nhận thử nghiệm

Chứng nhận thử nghiệm.

Kết quả thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm.

 

CẤU TẠO TIÊU CHUẨN:

 

Cấu tạo van ngăn cháy Starduct

Cấu tạo tiêu chuẩn van ngăn cháy Starduct.

Cấu tạo tiêu chuẩn theo cấu hình của NSX, phù hợp với cấu hình mẫu đã thử nghiệm theo qui định của QCVN03:2021/BCA.

 

CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ TIÊU CHUẨN.

Cơ cấu điều khiển van nga cháy Starduct

Cơ cấu điều khiển van nga cháy Starduct.

 

MODEL: S-FD-M

Sử dụng động cơ Belimo, Loại đóng mở nhanh trong 15 giây, có tiếp điểm phụ, có lò xo phản hồi. Made in USA (Fire and smoke actuator US series). Được kích hoạt bởi tín hiệu báo cháy.

Van ngăn cháy Starduct S-FD-M

Van ngăn cháy Starduct S-FD-M.

 • Kích thước nhỏ nhất : W100 x H100 (mm).
 • BCTNs: No.213.21.KC,NCPCC
 • QCVN 03: 2021/BCA.

 

Van thân đơn.

Wmax = 1200, Hmax = 800

Van ngăn cháy Starduct S-FD-M thân đơn

Van ngăn cháy Starduct S-FD-M thân đơn.

 

Van tổ hợp.

Chia khoang ngang và dọc khi W>1200, H>800

Van ngăn cháy Starduct S-FD-M tổ hợp

Van ngăn cháy Starduct S-FD-M tổ hợp.

 

Cấu tạo vật liệu.

Cấu tạo vật liệu van ngăn cháy Starduct S-FD-M

Cấu tạo vật liệu van ngăn cháy Starduct S-FD-M.

 

Ghi chú : Chỉ đặt hàng theo cấu hình nêu trên.

Xem chi tiết biện pháp mô tả trong báo cáo thử nghiệm và thực hiện tương đương.

 

Cơ cấu điều khiển.

Cơ cấu điều khiển van ngăn cháy Starduct S-FD-M

Cơ cấu điều khiển van ngăn cháy Starduct S-FD-M.

 

MODEL: S-FD-FS

Sử dụng cầu chì nhiệt: Nhiệt độ kích hoạt đóng van: 70 độ C (+2).

Van ngăn cháy Starduct S-FD-FS

Van ngăn cháy Starduct S-FD-FS.

 

 • Kích thước nhỏ nhất : W100 x H100 (mm).
 • BCTNs: No.213.21.KC,NCPCC
 • QCVN 03: 2021/BCA.
 •  

Van thân đơn.

Wmax = 1200, Hmax = 800

Van ngăn cháy Starduct S-FD-FS thân đơn

Van ngăn cháy Starduct S-FD-FS thân đơn.

 

Van tổ hợp.

Chia khoang ngang và dọc khi W>1200, H>800

Van ngăn cháy Starduct S-FD-FS tổ hợp

Van ngăn cháy Starduct S-FD-FS tổ hợp.

 

Cấu tạo vật liệu.

Cấu tạo vật liệu van ngăn cháy Starduct S-FD-FS

Cấu tạo vật liệu van ngăn cháy Starduct S-FD-FS.

 

Cơ cấu điều khiển.

Cơ cấu điều khiển van ngăn cháy Starduct S-FD-FS

Cơ cấu điều khiển van ngăn cháy Starduct S-FD-FS.

 

LẮP ĐẶT VÀ CHÈN BỊT.

Lắp đặt và chèn bịt van ngăn cháy Starduct

Lắp đặt và chèn bịt van ngăn cháy Starduct.

 

CÁC VỊ TRÍ LẮP ĐẶT VÀ BIỆN PHÁP LẮP ĐẶT TIÊU CHUẨN CỦA VAN NGĂN CHÁY KHÔNG CÁCH NHIỆT (VAN E) STARDUCT.

Đối với van ngăn cháy lắp trong tường:

Kiểu van đối xứng - L600 (mm).

 

Van ngăn cháy Starduct lắp trong tường

Van ngăn cháy Starduct lắp trong tường.

 

Đối với van ngăn cháy lắp trên tường:

Kiểu lắp đặt không đối xứng - L210 (mm).

 

Van ngăn cháy Starduct lắp trên tường

Van ngăn cháy Starduct lắp trên tường.

 

Đối với van ngăn cháy lắp ngoài tường:

Kiểu lắp đặt không đối xứng - L210 (mm).

 

Van ngăn cháy Starduct lắp ngoài tường

Van ngăn cháy Starduct lắp ngoài tường.

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH.

Van ngăn cháy thuộc danh mục PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY qui định trong QUI CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA: QCVN 03:2021/BCA và là loại sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải được chứng nhận kiểm định an toàn phòng cháy và chữa cháy theo QUI CHUẨN AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY QCVN06:2021/BXD.

Các van ngăn cháy, van kiểm soát khói phải được sản xuất bởi các nhà sản xuất đủ điều kiện sản xuất, thể hiện qua các tài liệu sau :

 1. Đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh có điều kiện.
 2. Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất van ngăn cháy.
 3. Báo cáo thử nghiệm sản phẩm còn giá trị trong vòng 18 tháng.

 

Các tài liệu cần cung cấp để phục vụ quá trình kiểm định. 

 1. Hợp đồng kinh tế giữa Nhà sản xuất và đơn vị mua hàng. Thể hiện rõ số lượng, chủng loại, kích thước, cấp ngăn cháy trong danh mục phụ lục của hợp đồng
 2. Các báo cáo thử nghiệm sản phẩm đại diện với các tiêu chí liên quan (4 báo cáo).
 3. Tên dự án, địa chỉ của dự án
 4. Danh mục phương tiện theo hợp đồng mua hàng
 5. Bản vẽ lắp đặt sản phẩm đại diện phù hợp kiểu lắp đặt mô tả trong BCTN.

 

Quy trình đăng ký chứng nhận kiểm định. 

 1. Nộp hồ sơ Online qua một cửa đến Trung tâm hướng dẫn và chuyển giao công nghệ PCCC (Tt2)
 2. Đặt lịch mời Tt2 kiểm đếm, đánh giá lô phương tiện trước khi xuất xưởng. Lập biện bản đánh giá lô phương tiện theo cấu hình mẫu đại diện thử nghiệm nêu trong BCTN mẫu của NSX.
 3. Thông báo giao hàng và nhận hàng.
 4. Thời gian trả chứng nhận kiểm định: khoảng 60 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

 

Trách nhiệm của nhà sản xuất.

 1. Thử nghiệm mẫu đại diện theo các qui định của QCVN03:2021/BCA
 2. Sản xuất và cung cấp sản phẩm đúng với cấu tạo mẫu đã thử nghiệm. Chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm
 3. Thông báo cho chủ đầu tư/ Nhà thầu biện pháp lắp đặt chèn bịt tương tự đã áp dụng trong thử nghiệm.
 4. Mời các cơ quan hữu quan tiến hành kiểm tra, đánh giá lô phương tiện trước khi giao hàng. 3- Nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận kiểm định cho lô phương tiện.

 

Trách nhiệm của Chủ đầu tư / Nhà thấu. 

 1. Lựa chọn đúng mã hàng phù hợp của NSX, theo cấu hình chuẩn ghi trong catalogue sản phẩm.
 2. Gửi danh sách kích thước các sản phẩm của dự án.
 3. Cung cấp các hồ sơ liên quan như thông tin dự án, địa điểm, tên dự án...
 4. Nhận hàng và bảo quản theo qui định trong catalogue và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm sau khi nhận
 5. Lắp đặt đúng vị trí, thực hiện biện pháp chèn bịt... theo đúng chỉ dẫn ghi trong catalogue và mô tả trong BCTN hoặc tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.
 6. Các vật tư, vật liệu lắp đặt, chèn bịt phải sử dụng đúng loại mà NSX đã sử dụng trong thử nghiệm. Các loại vật tư, vật liệu này chưa bao gồm trong giá bán của sản phẩm (Keo chống cháy, gioăng ami ăng, bulon, vít nở...)

Lưu ý:

Cần tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn này xem kỹ BCTN để đối chứng. Bất kỳ yêu cầu thay đổi nào khác với sản phẩm mô tả trong này đều không được chấp nhận hoặc người mua hàng phải chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm lại theo qui định nếu NSX có thể thực hiện.

 

 

*** Thông tin chi tiết: Xem hoặc tải về.

>> Catalogue Tiếng Việt.

>> Catalogue Tiếng Anh.

 

 

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin về các sản phẩm của Starduct:
Điện thoại: 0934569491
Email: mepco.vn@gmail.com
Đ.c: số 10 ngõ 232 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai,Hà Nội.

 

 


Tin tức liên quan

VAN GIÓ STARDUCT VÀ NHÀ SẢN XUẤT NSCA.

VAN GIÓ STARDUCT VÀ NHÀ SẢN XUẤT NSCA.

474 Lượt xem

Van gió (Damper) là một bộ phận thiết yếu của các hệ thống thông gió, điều hòa không khí (HVAC) và đặc biệt là trong các hệ thống bảo đảm an toàn về nhân mạng và tài sản của các công trình (ví dụ các hệ thống kiểm soát khói,lửa).
GIỚI THIỆU VỀ VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT STARDUCT.

GIỚI THIỆU VỀ VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT STARDUCT.

435 Lượt xem

Các cấp ngăn cháy cách nhiệt có thể cung cấp: EI 30/45/60/90/120 Van ngăn cháy cách nhiệt (Van EI) của Starduct đã hoàn thành thử nghiệm theo các tiêu chuẩn thử  nghiệm  qui  định  trong qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện PCCC (QCVN 03:2021/BCA), báo cáo thử nghiệm số No. 213.21.KC.NCPCC, và đủ điều kiện đăng ký chứng nhận kiểm định an toàn PCCC cho các dự án theo các  qui định của qui chuẩn quốc gia về an toàn PCCC - QCVN 06:2021/BXD.
VAV trong HVAC là gì?

VAV trong HVAC là gì?

1049 Lượt xem

VAV hay VAV Box (Variable Air Volume) được sử dụng trong hệ thống HVAC để duy trì nhiệt độ phòng hay khu vực chính xác hơn bằng cách tự động điều chỉnh lưu lượng không khí cung cấp cho phòng hoặc khu vực đó mà không cần điều chỉnh nhiệt độ cấp.
HỎI ĐÁP VỀ VIỆC THÍ NGHIỆM ĐỐI VỚI VAN NGĂN CHÁY.

HỎI ĐÁP VỀ VIỆC THÍ NGHIỆM ĐỐI VỚI VAN NGĂN CHÁY.

1561 Lượt xem

Van ngăn cháy thuộc danh mục PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY qui định trong QUI CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA: QCVN 03:2021/BCA và là loại sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM để được chứng nhận kiểm định an toàn phòng cháy và chữa cháy theo QUI CHUẨN AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY QCVN06:2021/BXD.
MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM ĐỊNH VAN NGĂN CHÁY.

MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM ĐỊNH VAN NGĂN CHÁY.

588 Lượt xem

Van ngăn cháy (van chặn lửa- Fire Damper) thuộc danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy qui định trong QUI CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA: QCVN 03:2021/BCA và là loại sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM để được chứng nhận kiểm định an toàn phòng cháy và chữa cháy.
Chọn van gió có cánh van song song (PBD) hay đối xứng (OBD)?

Chọn van gió có cánh van song song (PBD) hay đối xứng (OBD)?

669 Lượt xem

Van gió có nhiều loại khác nhau nhưng phần lớn chúng thường được sản xuất theo kiểu có cánh song song (Parallel Blade Damper) viết tắ là PBD hoặc đối xứng (Opposed Blade Damper) được viết tắt là OBD.
Độ cứng máng cáp Starduct.

Độ cứng máng cáp Starduct.

283 Lượt xem

Máng cáp Starduct được đột dập, đùn uốn định hình, tạo các gân tăng cứng trên thành và lòng máng, tạo nên sản phẩm mỏng, nhẹ nhưng cứng chắc.
VIDEO VỀ VIỆC THỬ NGHIỆM VAN NGĂN CHÁY STARDUCT.

VIDEO VỀ VIỆC THỬ NGHIỆM VAN NGĂN CHÁY STARDUCT.

667 Lượt xem

Ngôi Sao Châu Á (NSCA) là NSX đầu tiên và duy nhất  tại Việt Nam tính đến thời điểm này đã hoàn thành các thử nghiệm van ngăn cháy Starduct ở cấp ngăn cháy 120 phút (ES, EIS 120). Đủ điều kiện cung cấp cho thị trường.

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng